Harmonie De Karel bestaat al ruim 120 jaar en is al die jaren present bij tal van muzikale activiteiten in Zaltbommel en in de Bommelerwaard. We vinden het belangrijk een harmonie te hebben met een diversiteit aan instrumenten en met leden van jong tot oud. Kom gerust eens naar een van onze repetities of concerten. Wellicht nodigt het uit om ook een instrument te gaan bespelen. Behalve muzikaal kunt u ons ook financieel helpen. Er is veel geld gemoeid met het in stand houden van een orkest. Als ‘Vriend van de Karel’ steunt u ons en blijft Harmonie De Karel financieel gezond.

Informatie over Stichting “Vrienden van de Karel”

De doelstelling van de stichting:
De stichting Vrienden van de Karel, is in het leven geroepen voor de financiële en morele ondersteuning van Harmonie de Karel. De Karel heeft een opleidingsorkest en een harmonieorkest. Deze beide orkesten hebben ondersteuning nodig in de vorm van: instrumentarium, kleding, bladmuziek en andere zaken die nodig zijn om muziek uit te kunnen voeren. De stichting probeert op diverse manieren, waaronder het opzetten van ‘De Club van Honderd’ , de noodzakelijke financiële ondersteuning te kunnen bieden.

Hoe is de bestuurssamenstelling?
Voorzitter: Ton van Balken
Penningmeester: Jos Moesman
Secretaris: Esther Oomen-de Hoop

RSIN/fiscaal nummer: 852670175
KvK nummer:57639434

NB Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Contactgegevens:
Telefoonnummer: +31630895088
E-mailadres : info@vriendenvandekarel.nl

Donateurs

Jaarlijks ontvangt harmonie De Karel een bijdrage van de gemeente Zaltbommel. Als tegenprestatie zorgt De Karel voor een aantal concerten en verleent zij haar medewerking aan activiteiten zoals 4 mei-viering, Sint-Maartensfeest, Carnaval, etc. Helaas is deze subsidie onvoldoende om alle kosten te kunnen betalen. Denk aan de salariëring van de dirigenten en aanschaf/onderhoud van instrumenten. Om die reden tracht onze Stichting donateurs te vinden voor onze harmonie. We hopen van ganser harte dat u zich ook wilt melden als donateur en jaarlijks een bedrag wilt voteren. Wilt u graag doneren, vul dan onderstaand formulier in en wij zullen contact met u opnemen.

  Voornaam (*)

  Achternaam (*)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Email (*)

  Telefoon(*)

  Ik doneer graag (bedrag *)

  Frequentie (*)

   

  Back To Top