skip to Main Content

In Memoriam Hemmie van Eck

In Memoriam Hemmie Van Eck

IN MEMORIAM Hemmie van Eck

Op 6 augustus j.l. ontvingen wij het droeve bericht dat Hemmie van Eck is overleden. Vlak voor zijn negentigste verjaardag (15 augustus) is hij, na afscheid te hebben genomen van zijn dierbaren, ons ontvallen.

Hemmie was ons oudste lid en Erelid.
Hij werd op 10 mei 1949 lid van “Harmoniekapel Generaal Karel van der Heijden”. In die tijd nog een grote en bekende harmoniekapel, met drumband en majorettes. Door iedereen “De Karel “genoemd. Een begrip in Zaltbommel. Hemmie was toen 18 jaar , maar dat was niet het begin van zijn liefde voor de harmonie. Al eerder was hij lid van Euterpe, een orkestgezelschap dat aan De Karel vooraf ging. Hij speelde daar Klaroen. Waarom Hemmie de overstap maakte is niet bekend, maar vanaf het eerste begin voelde hij zich thuis bij de Karel.
Hemmie speelde bij de Karel Es-hoorn, zowel links als rechts, is ooit overgestapt naar waldhoorn. Die Es-Hoorn schijnt een bijzonder instrument te zijn geweest want het was er een met cylinders.
Hij heeft jarenlang het koper ensemble gedaan. Dat was in feite de voorloper van wat nu Bommel Brass is.
Hemmie heeft in de ruim 70 jaren dat hij lid was van de vereniging heel veel betekend in verschillende functies. De jeugd en jongeren vond hij heel belangrijk. Heel wat jeugd heeft hij opgeleid. En ook niet mindere talenten probeerde hij voor alles te behouden voor de Karel. Desnoods door de vlag te laten dragen. Hij begon in de jaren 60 ook met het benaderen van 5de en 6de klassers van de lagere scholen om leerlingen te werven voor de harmonie.

Hemmie is niet alleen spelend lid geweest, maar was ook secretaris. Dat ging niet altijd van een leien dakje. Bekend is dat in zijn streven om bij gelegenheid van het 100 jarige bestaan van de Karel de Philips Harmonie hier te krijgen hij wel 90 brieven heeft verscheurd voordat er één zodanig goed was naar zijn zin dat hij als uitnodiging kon worden verstuurd. Maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Het waren gouden tijden voor de harmonie. Toen maakte de Karel nog reizen naar Duitsland om onder meer Carnaval op te luisteren. Toen werd de Bommelweek nog afgesloten met een Taptoe en ging hij met Majorettes en al naar de vele concoursen en taptoes om op te treden. Hij organiseerde concerten in het plantsoen (muziektent). Gelukkig kon hij de heropening van de muziektent vorig jaar nog meemaken. Het deed hem zichtbaar genoegen.

Zo’n 15 jaar geleden ging het actief spelen in het orkest niet meer vanwege zijn gezondheid, maar de Karel kon hij niet loslaten. Hij werd benoemd tot erelid en was tot voor kort een trouwe gast van onze concerten en optredens. Tot voor kort kwam hij ook nog regelmatig op de repetitieavonden en tijdens vergaderingen had hij altijd een stimulerende positieve inbreng.
Als blijk van waardering kreeg Hemmie bij gelegenheid van zijn 70 jarig lidmaatschap de gouden speld met oorkonde van de KNMO
Bestuur en leden van de harmoniekapel Generaal Karel van der Heijden wensen familie en nabestaanden heel veel sterkte met het verlies van Hemmie.

Zaltbommel 7 augustus 2020
Namens Bestuur Harmoniekapel Generaal Karel van der Heijden,

Ton van Balken (voorzitter)

Monica Sips (secretaris)

Back To Top